Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.plProjekt i wykonanie: Jacek Antczak
 
  Wystawy stałe

XIX wieczne napędy, wynalazcy, pracujące maszyny.

W przyziemiu prezentujemy zbiór najcięższych eksponatów, krosien, maszyn przygotowawczych w
procesie produkcji tkaniny, maszyn parowych oraz silników parowych, ktore wykorzystywane byly do
napędzania wszelkich urządzeń w dawnej fabryce.


Maszyna parowa

Przemysł w Kaliskiem w Okresie Industrializacji Ziem Polskich XIX w.

Parter otwiera dla zwiedzających mozliwość zapoznania się z życiem i otoczeniem dawych właścicieli fabryki oraz zwykłych robotników (gabinet fabrykanta oraz izba robotnicza). Centralnym punktem sali wystawowej jest snowadło zespołowe, identyczne z tymi jakie pracowały w opatóweckiej fabryce sukna. Perełką w skali włókiennictwa może być hafciarka ręczna z pantografem (pierwszy haft komputerowy. aut.). Oraz  niedawno pozyskany s-k odrzutowy oraz gwiazdowy do samolotu, które były produkowane w pobliskiej fabryce WSK - Kalisz.

fragment sali wystawowej

 Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze, bonneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi.

Na II piętrze można zobaczyć za to odmienną gałąź produkcji włókienniczej - dziewiarstwo. Technika ta powstała w wyniku zapotrzebowania na elastyczne, a przylegające nakrycia głowy, rąk i nóg.

Maszyna do wyrobu worków

 Laboratorium przemysłowe.

Wystawa ta prezentuje zebrane a przekazane głównie z Zakładów Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" przyrządy wykorzystywanych w laboratorium zakładowym do sprawdzania stanu produkowanych tkanin.

Laboratorium

Fortepiany firm polskich XIX i XX w.

Kolekcja obejmuje ponad 50 fortepianów skrzydłowych, stołowych, fortepian-lirę i pianina z całej Europy, m.in. takich firm jak: H. Herz - Paryż, F. Voigt i Syn - Berlin,  J. Becker - St. Petersburg,   
R. Rathke - Dorpat,  J. F. Marty - Królewiec,  Bracia Stingl - Wiedeń,  C. Fey - Wartenberg. 
Trzon stanowią instrumenty polskie, m.in. warszawskie F. Buchholtza, J. Budynowicza, Gebethnera
i Wolffa, A. Hofera, J. Kerntopfa, A. Kewitscha, S. Kowalika, Kralla i Seidlera, K. Lehmanna, J.Małeckiego, K. Zdrodowskiego, łódzkie Braci Koischwitz, radomskie J. Golmera, krakowskie 
A. Paepke'go, a przede wszystkim kaliskie T. Bettinga, A. Fibigera, Braci Fibiger, F. Hintza,
i  G.Lindemanna. Większość instrumentów znajduje się na ekspozycji. Opracowany przez B. Vogla polsko i angielskojęzyczny katalog kolekcji został wydany w 1994 r.

Wystawa jest dostepna do zwiedzania bezpłatnie !
Fortepian koncertowy, fragment kolekcji MHP Opatówek

Drukarnia - Pracownia czerpania papieru.

Na tej ekspozycji chcemy w pewnej syntezie ukazać rozwój myśli człowieczej, ujęcia jej kształtu edytorskiego od 1603 roku do dnia dzisiejszego, odbitej w sztuce drukarskiej Kalisza. Ciekawostką jest maszyna do druku, która sama po wybraniu z klawiatury litery lub symbolu z roztopionego metalu odlewała daną literę i wykorzystywała ją do druku.

Prasa drukarska

Ornat Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na tle zabytkowych paramentów  liturgicznych

Na ekspozycji prezentujemy dary papieskie - ornaty i stuły Jana Pawła II i Bendykta XVI i Franciszka. Tło stanowią pozostałe eksponaty - paramenty liturgiczne z kościołów w Opatówku i Gyżycach.  Są one przykładem zmieniającego się na przestrzeni dziejów wzornictwa i technik tkackich i hafciarskich oraz wyrazem trwałości Samego Kościoła.    

Ornaty dostepne do zwiedzania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu - tel. 62 5014303

Dawna Maszynownia Fabryczna

 Muzeum w Opatówku, dzięki korzystnym zbiegom okoliczności w 2011 r. przystąpiło do  zaadaptowania dawnego pomieszczenia maszynowni na nową ekspozycję. Pomieszczenie w którym urządzono ekspozycję znajduje się dokładnie w tym samym miejscu gdzie w latach dwudziestych XIX Fidlerowie urządzili maszynownię.

 

Ceramika XIX - XXI wiek

Prezentowane na wystawie muzealia są częścią kolekcji polskiej ceramiki użytkowej zgromadzonej przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Muzealna kolekcja liczy obecnie ponad 2 500 obiektów.Wybrane na stałą ekspozycję obiekty obejmują wyroby trzynastu firm, produkowane w okresie od końca XIX do początku XXI wieku.

W związku z pracami remontowymi ekspozycja chwilowo nieczynna !