Facebook Muzeum         Samorządowa
Instytucja Kultury Powiatu Kaliskiego
Logo Powiat Kaliski\

Aktualności  
Edukacja
 
 
Historia
 
 
Wydawnictwa i Pamiątki
 
 
Kontakt
 
>

Plakat konkursu

 

Dyplomy i nagrody w konkursie „Zryw powstańczy 1863-1864” wręczone!!!


Jednym z wydarzeń towarzyszących rekonstrukcji 27 maja w naszym Muzeum było podsumowanie i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu „Zryw powstańczy 1863-1864”, zorganizowanego w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.
Pierwszy etap został przeprowadzony 22 marca on-line i wzięło w nim udział 217 uczniów.W jury konkursowym I etapu zasiedli: Anna Narewska – prezes PTH, Grażyna Stępniewska – wicedyrektor ODN w Kaliszu oraz Agnieszka Bałch i Leszek Tomczak – nauczyciele III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
W dniu 21 kwietnia 2023 roku miał miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu finał, do którego stanęło 38 uczniów z 14 szkół Kalisza i powiatu kaliskiego.
Tym razem wiedzę uczestników oceniało Jury pod przewodnictwemviceprezes PTH O/Kalisz Monika Sobczak – Waliś.w składzie:Grażyna Stępniewska (członek Zarządu PTH O/Kalisz,Jarosław Dolat (członek Komisji rewizyjnej PTHO/Kalisz).

Wyniki indywidualne wśród szkół podstawowych:

1.    Miejsce: Zofia Strzelec ze SP w Godzieszach
2.    Miejsce: Maria Błaut ze SP nr 8 w Kaliszu
3.    Miejsce: Ester Dzhumun ze SP nr 21 w Kaliszu
Wyniki indywidualne wśród szkół ponadpodstawowych:
1.    Miejsce: Franciszek Kasprzak z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu
2.    Miejsce: Marek Tomczak z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu
3.    Miejsce: Miłosz Stefani z LO Jagiellończyk


Klasyfikacja w wyniku zmagań zespołowych – szkoły podstawowe:

1 miejsce – SP nr 8 Kalisz (uczniowie: Maria Błaut, Antoni Białkowski, Mikołaj Matysiak)
2 miejsce – SP nr 21 Kalisz (uczniowie: Jakub Rudowicz, Jakub Kocerka, Ester Dzhumun)
3 miejsce – SP Brzeziny (uczniowie: Karolina Golińska, Dominika Nowak, Nikola Ułanowska)

Klasyfikacja w wyniku zmagań zespołowych – szkoły ponadpodstawowe:

1 miejsce – LO Jagiellończyk (uczniowie: Miłosz Stefani, Aleksandra Lange, Jan Bułhak)
2 miejsce – III LO Kalisz (uczniowie: Franciszek Kasprzak, Marek Tomczak, Igor Dusza)
3 miejsce – I LO Kalisz (uczniowie: Hubert Kędzia, Dominik Graliński, Krzysztof Pawlik)
Głównym koordynatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu z panią prezes Anną Narewską. Jego organizację wsparło III LO im. M. Kopernika w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.


Fundatorzy nagród:
Janusz Pęcherz – senator RP (wycieczka do senatu),
Powiat Kaliski – nagrody rzeczowe
PTH Oddział w Kaliszu – nagrody rzeczowe,
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku –vouchery na zwiedzanie Muzeum.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu, Starostwa Kaliski oraz Prezydent miasta Kalisza.

Uroczystość uświetnili swym występem na zabytkowym fortepianie „Calisia”, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu:
Anastazja Drytkiewicz – uczennica klasy fortepianu pani Anny Bąk oraz Piotr Piestrzyński i Gabriela Janowska – uczniowie klasy fortepianu pana SławomiraPielasa.

Dziękujemy PSM w Kaliszu i jej dyrektor pani Magdalenie Nowak za współpracę.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym, uczestnikom i ich opiekunom!

 
 

 
 
 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76 18 626
muzeum@muzeumopatowek.pl
BIP Deklaracja dostępności

Projekt i wykonanie Jacek Antczak