Facebook Muzeum         Samorządowa
Instytucja Kultury Powiatu Kaliskiego
Logo Powiat Kaliski\

Aktualności  
Edukacja
 
 
Historia
 
 
Wydawnictwa i Pamiątki
 
 
Kontakt
 
>

                     


Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, adresowanej do uczniów w różnym wieku.
Poprzez lekcje muzealne i wykłady pragniemy zachęcić do pogłębienia wiedzy z zakresu historii przemysłu, dziejów maszyn, a także wybranych dziedzin rzemiosła artystycznego. Zachęcamy do uczestnictwa w lekcjach uwzględniających zagadnienia przewidziane programem szkolnym, prowadzonych przez naszych specjalistów.
Dla młodszych dzieci proponujemy szczególnie zajęcia praktyczne z drukarstwa.
Szczególną popularnością cieszy się oferta warsztatów czerpania papieru, adresowana do wszystkich grup wiekowych.
Nowością są warsztaty druku na tkaninie metodą sitodruku.

Rezerwacji można dokonać:     
telefonicznie: tel. 62-76 18 626 sekretariat, 62-76 18 054 centrala, 
pocztą na adres:
Muzeum Historii Przemysłu
ul. Kościelna 1
62-860 Opatówek
lub mailowo:  muzeum@muzeumopatowek.pl

lekcja muzealna - 40 zł od grupy (max 25 osób)
warsztaty czerpania papieru -10 zł od osoby (uczestnik dostaje dwie własnoręcznie zaczerpniete kartki)
warsztaty druku na tkaninie - 10 zł od osoby (uczestnik dostaje własnoręcznie nadrukowaną torbe)

Oferujemy zajęcia o następującej tematyce:
 
 

1.    Kształtowanie się społeczeństwa przemysłowego w XIX w. na ziemiach polskich.

Lekcja prowadzona w oparciu o fotografie i eksponaty ze zbiorów muzeum, m. in. rekonstrukcje izby robotniczej i gabinetu właściciela fabryki, dokumentujące proces kształtowania się społeczeństwa w dobie industrializacji oraz powstawania nowej grupy społecznej - burżuazji. 
Czas trwania lekcji ok. 40 min.
2. Technika włókiennicza od starożytności do XX w.

Lekcja prowadzona z wykorzystaniem eksponatów ze zbiorów muzeum, m. in. krosien tkackich oraz dawnych rycin, ilustrujących najważniejsze etapy rozwoju techniki włókienniczej.
Czas trwania lekcji ok. 40 min
Maszyna parowa 3. XVIII i XIX – wieczne maszyny, napędy i ich wynalazcy.

Lekcja oparta o wystawę stałą ze zbiorów muzeum, m. in. maszyny parowe (fot. obok), przędzalnicze i tkackie, dająca możliwość zapoznania się z zasadami działania i rozwojem technicznym najważniejszych technicznych wynalazków XVIII i XIX wieku.
Czas trwania zajęć ok. 40 min.
maszyny rolnicze 4. Przemiany na wsi polskiej w XIX wieku.

Zajęcia ilustrowane m. in. eksponatami ze zbiorów muzeum, ukazującymi XIX-wieczny postęp techniczny przy pracy na roli, rozwój agrokultury (odejście od tzw. trójpolówki) oraz zmiany żywieniowe.
Czas trwania lekcji ok. 40 min.
5. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX w.

Wykład bogato ilustrowany planszami i mapami obrazującymi postęp gospodarczy na ziemiach polskich w omawianym okresie.
Czas trwania zajęć ok. 40 min.
6. Kaliski Okręg Przemysłowy XIX – XX w.

Wykład bogato ilustrowany planszami, m. in. archiwalnymi fotografiami z wnętrz kaliskich fabryk, a także zabytkowymi maszynami i przykładami wyrobów, ukazującymi różnorodność gałęzi kaliskiego przemysłu. Czas trwania zajęć ok. 40 min.
izba robotnicza
7. Życie codzienne burżuazji i robotników w wieku XIX.

Lekcja prowadzona w oparciu o eksponowane w muzeum rekonstrukcje "Izby majstra robotniczego" oraz „Gabinetu dyrektora fabryki" oraz wybrane muzealia.
Czas trwania lekcji ok. 40 min.
Wystawa fortepianów i pianin 8. Przemysł fortepianowy w Kaliszu XIX – XX w.

Wykład ilustrowany bogatym zbiorem fortepianów z zasobów muzeum, dającym przegląd firm wytwarzających fortepiany, działających w Kaliszu w XIX i XX w., będącym jednym z głównych ośrodków produkcji fortepianów na ziemiach polskich (fot. obok).
Czas trwania zajęć ok. 40 min.
warsztaty drukarstwa 9. Historia i technika powstania książki.

Zajęcia prowadzone na ekspozycji „Maszyny i urządzenia drukarskie XIX i XX w., wśród takich muzealiów jak: warsztat zecera z wyposażeniem, prasa z 2 poł. XIX w., linotyp, grafopres i in., pozwalające na zapoznanie się z najważniejszymi fazami rozwoju europejskiej techniki drukarskiej i kolejnymi etapami powstawania książki. Uczniowie mogą samodzielnie wykonać odbitki na papierze ze starych form z ilustracjami. Każdy otrzymuje na pamiątkę własnoręcznie wykonaną odbitkę (fot. obok).
Czas trwania zajęć ok. 40 min.
ceramika 10. Historia i technika produkcji wyrobów ceramicznych.

Zarys techniki ceramicznej i jej historii prezentowany w oparciu o bogatą kolekcję muzealną, dającą przegląd wyrobów z ziem polskich. Zajęcia prowadzone na nowo otwartej stałej wystawie „Ceramika polska XIX i XX wieku”, pozwalają na zapoznanie się z kolejnymi etapami powstawania wyrobu ceramicznego: od surowca poprzez formę, aż do technik wykończenia.
Czas trwania zajęć ok. 40 min. Istnieje też możliwość połączenia zajęć (szczególnie dla młodszych dzieci) z warsztatami ceramicznymi.
pieczęć Muzeum 11. Muzeum i jego rola w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Lekcja adresowana głównie do klas IV szkoły podstawowej, mająca za zadanie uświadomić uczniom cele i zadania realizowane przez muzea oraz czym jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego należy je chronić. Uczestnicy uczą się, czym jest zabytek, poznają jego wartość jako źródła historycznego (na podstawie wybranego przez siebie w muzeum obiektu każdy uczeń odpowiada w karcie pracy na pytanie: czego można dowiedzieć się dzięki niemu o przeszłości). Czas trwania zajęć ok. 40 min.
sala wystawowa 12. Źródła powstawania bezrobocia na przykładzie kolekcji techniki w MHP.

Wykład wykorzystujący zabytki techniki ze zbiorów muzeum, obrazującymi proces wypierania miejsc pracy przez maszyny.
Czas trwania zajęć ok. 40 min.
Salon muzyczny 13. Sztuka dobrego zachowania się w salonie towarzyskim.

Inspiracją do tej praktycznej lekcji savoir-vivre’u jest atmosfera dziewiętnastowiecznego salonu towarzyskiego, zrekonstruowanego w jednej z sal muzealnych, dającego asumpt do przywołania form towarzyskich, niegdyś bardzo rygorystycznie przestrzeganych, dziś – niestety – w większości zapomnianych.
Czas trwania zajęć ok. 40 min.
fragment krosna 14. Gra dydaktyczna – co się nadaje do muzeum?

Uczestnicy losują różne przedmioty, rozpoznają je, opisują do czego służą lub mogły służyć, wspólnie zastanawiają się jakie cechy musi spełniać obiekt, aby móc umieścić go w muzeum. Następnie uczestnicy wykonują rysunek obiektów, które zakwalifikowali do przyjęcia do zbiorów muzealnych.
Czas trwania zajęć ok. 45 min.
Wiek – 6-10 lat.
czerpanie papieru 15. Warsztaty czerpania papieru i druku

Warsztaty odbywają się na stałej ekspozycji „Drukarnia – pracownia czerpania papieru”. Uczestnicy poznają najważniejsze fakty z historii papieru i drukarstwa, zilustrowane prezentowanymi XIX-  i XX – wiecznymi maszynami i urządzeniami drukarskimi oraz papierniczymi. Zajęcia praktyczne polegają na czerpaniu papieru. Każdy czerpie po dwa arkusze papieru: czyste, ze znakiem wodnym fortepianu, dekorowane suszonymi kwiatami bądź z wzorem wyciskanym na prasie ze stempla. Ręcznie czerpany papier jest na miejscu suszony i wręczany na pamiątkę uczestnikom. Można także wykonać na nim druk.
Czas trwania warsztatów ok. 1 – 2 godz., w zależności od ilości uczestników.
Wiek: od 6 lat.                                                                                                                               Grupy – max. 25 osobowe
 druk na tkaninie 16. Warsztaty druku na tkaninie.

Warsztaty odbywają się na wystawie czasowej „Od projektu do wyrobu”. Drukowane tekstylia XX -XXI w.” będą realizowane na ekspozycji „Drukarnia – pracownia czerpania papieru”, gdzie przeniesiemy stół drukarski. Zajęcia dotyczą techniki filmodruku płaskiego ręcznego (zwanego inaczej sitodrukiem). Przy użyciu tej techniki można drukować wzory na torbach, koszulkach i innych tekstylnych gadżetach.
Każdy uczestnik ma okazję poznać historię drukarstwa tekstylnego, nauczyć się techniki sitodruku i wydrukować samodzielnie wzór na torbie ekologicznej, którą zabiera ze sobą na pamiątkę.
Czas trwania warsztatów: 1-2 godz.  Wiek: od 6 lat                                                            Grupy – max. 25 osobowe.
Krosno 17. Dawny zawód tkacza.
Wszystkie zajęcia realizowane są na ekspozycjach. Zachęcamy również do ich zwiedzania. Przy dużej liczbie chętnych na dane zajęcia edukacyjne, można dokonać podziału  na dwie grupy, z których jedna uczestniczy w zajęciach, a druga zwiedza muzeum. Następnie grupy wymieniają się.
Kaliskie w okresie industrializacji ziem polskich w XIX w.
Fortepiany firm polskich XIX i XX w.
Zabytkowe maszyny dziewiarskie i pomocnicze, boneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi.
Laboratorium przemysłowe XX w.
Ornaty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych.
XIX – wieczne napędy, maszyny pracujące.
Ceramika polska XIX – XXI wieku.
Dawna maszynownia fabryczna.
Drukarnia – pracownia czerpania papieru.

 
 
 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76 18 626
muzeum@muzeumopatowek.pl
BIP Deklaracja dostępności

Projekt i wykonanie Jacek Antczak