Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.plProjekt i wykonanie: Jacek Antczak

  Usługi.

Ceny biletów:

Bilet Normalny - 10 zł

Bilet ulgowy - 5 zł

Środa jest dniem bezpłatnym

          

 
 
 
 

Album Muzeum

 

 

W sprzedaży album Opatówek Fabryka Muzeum

cena 21 zł 

 

 

Album Muzeum
  
 
Rezerwacji można dokonąć:      

telefonicznie: tel. 62-7618626, 62-7618054, fax 62-7618078

pocztą na adres:

Muzeum Historii Przemysłu

ul. Kościelna 1

62-860 Opatówek

lub mailowo muzeum@muzeumopatowek.pl
 

 
 Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, adresowanej do uczniów w różnym wieku. Poprzez lekcje muzealne i wykłady pragniemy zachęcić do pogłębienia wiedzy z zakresu historii przemysłu, dziejów maszyn, a także wybranych dziedzin rzemiosła artystycznego. Zachęcamy do uczestnictwa w lekcjach uwzględniających zagadnienia przewidziane programem szkolnym, prowadzonych przez naszych specjalistów. Dla młodszych dzieci proponujemy szczególnie zajęcia praktyczne z drukarstwa. Szczególną popularnością cieszy się oferta warsztatów czerpania papieru, adresowana do wszystkich grup wiekowych. Nowością są warsztaty druku na tkaninie metodą sitodruku.

 

Oferujemy zajęcia o następującej tematyce: 


1.    Kształtowanie się społeczeństwa przemysłowego w XIX w. na ziemiach polskich.

Lekcja prowadzona w oparciu o fotografie i eksponaty ze zbiorów muzeum, m. in. rekonstrukcje izby robotniczej (fot. obok) i gabinetu właściciela fabryki, dokumentujące proces kształtowania się społeczeństwa w dobie industrializacji oraz powstawania nowej grupy społecznej - burżuazji.  Czas trwania lekcji ok. 40 min.

  


2. Technika włókiennicza od starożytności do XX w.

Lekcja prowadzona z wykorzystaniem eksponatów ze zbiorów muzeum, m. in. krosien tkackich oraz dawnych rycin, ilustrujących najważniejsze etapy rozwoju techniki włókienniczej. Czas trwania lekcji ok. 40 min


3. XVIII i XIX – wieczne maszyny, napędy i ich wynalazcy.

Lekcja oparta o wystawę stałą ze zbiorów muzeum, m. in. maszyny parowe (fot. obok), przędzalnicze i tkackie, dająca możliwość zapoznania się z zasadami działania i rozwojem technicznym najważniejszych technicznych wynalazków XVIII i XIX wieku. Czas trwania zajęć ok. 40 min.

  

4. Przemiany na wsi polskiej w XIX wieku.

Zajęcia ilustrowane m. in. eksponatami ze zbiorów muzeum, ukazującymi XIX-wieczny postęp techniczny przy pracy na roli, rozwój agrokultury (odejście od tzw. trójpolówki) oraz zmiany żywieniowe. Czas trwania lekcji ok. 40 min.

5. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX w.

Wykład bogato ilustrowany planszami i mapami obrazującymi postęp gospodarczy na ziemiach polskich w omawianym okresie. Czas trwania zajęć ok. 40 min.

 
6. Kaliski Okręg Przemysłowy XIX – XX w.

Wykład bogato ilustrowany planszami, m. in. archiwalnymi fotografiami z wnętrz kaliskich fabryk, a także zabytkowymi maszynami i przykładami wyrobów, ukazującymi różnorodność gałęzi kaliskiego przemysłu. Czas trwania zajęć ok. 40 min.

 
7. Życie codzienne burżuazji i robotników w wieku XIX.

Lekcja prowadzona w oparciu o eksponowane w muzeum rekonstrukcje "Izby majstra robotniczego" oraz „Gabinetu dyrektora fabryki" (fot. obok) oraz wybrane muzealia. Czas trwania lekcji ok. 40 min.

  

  
8.Przemysł fortepianowy w Kaliszu XIX – XX w.

Wykład ilustrowany bogatym zbiorem fortepianów z zasobów muzeum, dającym przegląd firm wytwarzających fortepiany, działających w Kaliszu w XIX i XX w., będącym jednym z głównych ośrodków produkcji fortepianów na ziemiach polskich (fot. obok). Czas trwania zajęć ok. 40 min.

 
  

 9. Historia i technika powstania książki.

Zajęcia prowadzone na ekspozycji „Maszyny i urządzenia drukarskie XIX i XX w., wśród takich muzealiów jak: warsztat zecera z wyposażeniem, prasa z 2 poł. XIX w., linotyp, grafopres i in., pozwalające na zapoznanie się z najważniejszymi fazami rozwoju europejskiej techniki drukarskiej i kolejnymi etapami powstawania książki. Uczniowie mogą samodzielnie wykonać odbitki na papierze ze starych form z ilustracjami. Każdy otrzymuje na pamiątkę własnoręcznie wykonaną odbitkę (fot. obok). Czas trwania zajęć ok. 40 min.

 
10. Historia i technika produkcji wyrobów ceramicznych.

Zarys techniki ceramicznej i jej historii prezentowany w oparciu o bogatą kolekcję muzealną, dającą przegląd wyrobów z ziem polskich. Zajęcia prowadzone na nowo otwartej stałej wystawie „Ceramika polska XIX i XX wieku”, pozwalają na zapoznanie się z kolejnymi etapami powstawania wyrobu ceramicznego: od surowca poprzez formę, aż do technik wykończenia. Czas trwania zajęć ok. 40 min. Istnieje też możliwość połączenia zajęć (szczególnie dla młodszych dzieci) z warsztatami ceramicznymi (fot. obok).

 
11. Muzeum i jego rola w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Lekcja adresowana głównie do klas IV szkoły podstawowej, mająca za zadanie uświadomić uczniom cele i zadania realizowane przez muzea oraz czym jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego należy je chronić. Uczestnicy uczą się, czym jest zabytek, poznają jego wartość jako źródła historycznego (na podstawie wybranego przez siebie w muzeum obiektu każdy uczeń odpowiada w karcie pracy na pytanie: czego można dowiedzieć się dzięki niemu o przeszłości). Czas trwania zajęć ok. 40 min.

 
12. Źródła powstawania bezrobocia na przykładzie kolekcji techniki w MHP.

Wykład wykorzystujący zabytki techniki ze zbiorów muzeum, obrazującymi proces wypierania miejsc pracy przez maszyny. Czas trwania zajęć ok. 40 min.


13. Sztuka dobrego zachowania się w salonie towarzyskim.

Inspiracją do tej praktycznej lekcji savoir-vivre’u jest atmosfera dziewiętnastowiecznego salonu towarzyskiego (fot. obok), zrekonstruowanego w jednej z sal muzealnych, dającego asumpt do przywołania form towarzyskich, niegdyś bardzo rygorystycznie przestrzeganych, dziś – niestety – w większości zapomnianych. Czas trwania zajęć ok. 40 min.

  
14. Gra dydaktyczna – co się nadaje do muzeum?

Uczestnicy losują różne przedmioty, rozpoznają je, opisują do czego służą lub mogły służyć, wspólnie zastanawiają się jakie cechy musi spełniać obiekt, aby móc umieścić go w muzeum. Następnie uczestnicy wykonują rysunek obiektów, które zakwalifikowali do przyjęcia do zbiorów muzealnych.

Czas trwania zajęć ok. 45 min.

Wiek – 6-10 lat.

15. Warsztaty czerpania papieru i druku

Warsztaty odbywają się na stałej ekspozycji „Drukarnia – pracownia czerpania papieru”. Uczestnicy poznają najważniejsze fakty z historii papieru i drukarstwa, zilustrowane prezentowanymi XIX-  i XX – wiecznymi maszynami i urządzeniami drukarskimi oraz papierniczymi. Zajęcia praktyczne polegają na czerpaniu papieru (fot. obok). Każdy czerpie po dwa arkusze papieru: czyste, ze znakiem wodnym fortepianu, dekorowane suszonymi kwiatami bądź z wzorem wyciskanym na prasie ze stempla. Ręcznie czerpany papier jest na miejscu suszony i wręczany na pamiątkę uczestnikom. Można także wykonać na nim druk.

Czas trwania warsztatów ok. 1 – 2 godz., w zależności od ilości uczestników.

Wiek: od 6 lat.

Grupy – max. 25 osobowe

 

16. Warsztaty druku na tkaninie.

Warsztaty odbywają się na wystawie czasowej „Od projektu do wyrobu”. Drukowane tekstylia XX -XXI w.” będą realizowane na ekspozycji „Drukarnia – pracownia czerpania papieru”, gdzie przeniesiemy stół drukarski. Zajęcia dotyczą techniki filmodruku płaskiego ręcznego (zwanego inaczej sitodrukiem). Przy użyciu tej techniki można drukować wzory na torbach, koszulkach i innych tekstylnych gadżetach.

Każdy uczestnik ma okazję poznać historię drukarstwa tekstylnego, nauczyć się techniki sitodruku i wydrukować samodzielnie wzór na torbie ekologicznej, którą zabiera ze sobą na pamiątkę.

Czas trwania warsztatów: 1-2 godz.

Wiek: od 6 lat

Grupy – max. 15 osobowe.

17. Dawny zawód tkacza.

            Wszystkie zajęcia realizowane są na ekspozycjach. Zachęcamy również do ich zwiedzania. Przy dużej liczbie chętnych na dane zajęcia edukacyjne, można dokonać podziału  na dwie grupy, z których jedna uczestniczy w zajęciach, a druga zwiedza muzeum. Następnie grupy wymieniają się. 

Kaliskie w okresie industrializacji ziem polskich w XIX w.

Fortepiany firm polskich XIX i XX w.

Zabytkowe maszyny dziewiarskie i pomocnicze, boneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi.

Laboratorium przemysłowe XX w.

Ornaty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych.

XIX – wieczne napędy, maszyny pracujące.

Ceramika polska XIX – XXI wieku.

Dawna maszynownia fabryczna.

Drukarnia – pracownia czerpania papieru.

 

Czas zwiedzania jednej części wynosi ok. 1 godziny. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i z przewodnikiem.

W  ofercie muzeum jest również ekspozycja czasowa. Średnio w roku realizujemy od czterech do pięciu wystaw z dziedziny sztuki, historii, archeologii, etnografii, architektury, przemysłu, fotografii i innych. Przy zwiedzaniu wystaw stałych, wejście na wystawę czasową jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące cen i zasad zwiedzania zawiera Regulamin zwiedzania

 WYDAWNICTWA W SPRZEDAŻY


KOLEKCJA ZABYTKOWYCH FORTEPIANÓW MUZEUM HISTORII PRZEMYSŁU W OPATÓWKU

Jest już do nabycia nowy katalog poświęcony opatóweckim zbiorom zabytkowych fortepianów i pianin.


Cena 40,00 zł

Katalog można kupić w sklepiku muzealnym. Istnieje możliwość wysyłki Katalogu (prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów).

Wydanie katalogu: „Kolekcja zabytkowych fortepianów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku”, zostało sfinansowane w 100% przez Mecenasa Muzeum – Bank PKO BP. Przez cały rok 2020 r. Bank wspiera muzeum opatóweckie na różnych polach aktywności. Jest to efekt podpisanej między instytucjami umowy sponsorskiej.

 


Wystawy stałe

Ceramika XIX-XXI w.

Informator wydany w kwietniu 2015 r. przy okazji otwarcia wystawy stałej o tym samym tytule. Autorem tekstu są kustosze dyplomowani dr Ewa Kłysz oraz dr Jarosław Dolat. W informatorze zawarto m.in. wstęp o dziejach produkcji ceramiki użytkowej w Polsce, ukazanie procesu technologicznego oraz ogólne informacje o całej kolekcji ceramiki, zgromadzonej w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wydanie jest opatrzone w tłumaczenie na język angielski oraz liczne zdjęcia zbiorów muzealnych.


 Cena egzemplarza 4zł.
 

Drukarnia- pracownia czerpania papieru

Folder wydany w październiku 2014 r. przy otwarciu wystawy stałej wraz z warsztatami czerpania i druku papieru. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. W folderze zawarta została krótka historia drukarstwa kaliskiego oraz zdjęcia maszyn znajdujących się na ekspozycji.


Cena egzemplarza 4zł. Maszyny parowe w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Informator wydany w listopadzie 2011 r. przy okazji otwarcia stałej wystawy pt. „Dawna maszynownia”, na której in situ została zaprezentowana, działająca maszynowa parowa ze zmienionym napędem na silnik elektryczny. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. W informatorze zawarta została szczegółowa historia maszyn parowych zgromadzonych w Muzeum w Opatówku wraz z ich danymi technicznymi. Broszura opatrzona jest w tłumaczenie na język angielski oraz zdjęcia przedstawiające dawne zabudowania fabryczne oraz maszyny parowe.

Cena egzemplarza 6 zł. 


Ornaty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych
Informator wydany w 2010 r. przy okazji otwarcia wystawy stałej o tym samym tytule. Autorem tekstu są kustosz dyplomowany dr Ewa Kłysz i starszy asystent dr Ewa Andrzejewska. Informator zawiera historię tkanin oraz haftów zabytkowych w kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Ponadto przedstawiono w nim rodzaje i symbolikę szat liturgicznych, używanych w liturgii trydenckiej. Tekst informatora przetłumaczono na język angielski. Dodatkowym atutem publikacji są zdjęcia ornatów i paramentów przedstawionych na ekspozycji.

Cena egzemplarza 10 zł. 


Foldery z wystawy czasowych


2 x B - malarstwo i grafika Mirosławy Bernat i Teresy Biernackiej
Informator wydany w maju 2014 r. przy okazji wystawy o tym samym tytule. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. W informatorze umieszczono biografię artystek oraz opis ich twórczości. Całość uzupełniają zdjęcia prac prezentowanych na wystawie.

Cena egzemplarza 2zł.         


Akordeon- pasja życia ze zbiorów prywatnych Jerzego Knopa
Informator wydany w czerwcu 2015 r. przy okazji wystawy o tym samym tytule. Autorem tekstu jest asystent mgr Klaudia Filipczak. W pozycji znalazła się biografia kolekcjonera oraz krótka historia akordeonu. Dodatkowo umieszczono zdjęcia prezentowanych eksponatów.

Cena egzemplarza 4 zł.         


Uliczna Galeria Światowego Malarstwa w całości.
Informator wydany w lipcu 2014 r. przy okazji otwarcia wystawy czasowej. Autorem tekstu jest asystent mgr Klaudia Filipczak. Informator zawiera biografię pomysłodawcy projektu – Mariusza Hertmanna oraz informację o wystawie.


Cena egzemplarza 2 zł.         


Tabliczki maszynowe w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Informator wydany we wrześniu 2015 r. przy okazji otwarcia wystawy czasowej. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. Tekst dotyczy historii kolekcji oraz okoliczności jej uzyskania.


Cena egzemplarza 3,5 zł.         

Porcelana inspirowana sztuką polską. Wyroby Porcelany Bogucice z Katowic.
Informator wydany w maju 2011 r. przy okazji otwarcia wystawy czasowej. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Ewa Kłysz. Informator zawiera notę o historii produkcji porcelany w Katowicach oraz historię wyrobów ceramicznych firmy Porcelana Bogucice. Całość uzupełniają zdjęcia eksponatów.


Cena egzemplarza 6 zł.       

Urszula Kołaczkowska (1911-2009). Tkanina i inne pasje
Informator wydany we wrześniu 2012 r. przy okazji wystawy czasowej. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Ewa Kłysz. Informator zawiera niezwykłą biografię artystki oraz zdjęcia jej prac.


Cena egzemplarza 2 zł. Od Orszy do Wiednia
Informator wydany w styczniu 2014 r. Autorem folderu jest Mateusz Halak. Informator zawiera krótką historię polskiego wojska w ramach czasowych wojen: od Orszy do Wiednia oraz ogólne informacje o wystawie replik zbroi i uzbrojenia prezentowanego na tej wystawie.


Cena egzemplarza 2 zł.  

Sztuka włókna. Puls ultra – wciąż dalej. Ewa Maria Poradowska Werszler.
Folder wydany w styczniu 2016 r. przy okazji otwarcia wstawy o tym samym tytule. Folder zawiera biografię artystki, opis jej prac oraz liczne zdjęcia.
Cena egzemplarza 6 zł. 


           Architektura przemysłowa Miasta Kalisza i Okręgu Kaliskiego w archiwaliach

Folder wydany przy okazji wystawy czasowej pod tym samym tytułem (2016r.). Wystawa powstała przy okazji jubileuszu powołania MHP. We folderze można zapoznać się z krótką historią rozwoju przemysłu w Kaliszu. Całość uzupełniają skany archiwalnych planów oraz zdjęcia obecnych obiektów, które powstały w miejscu dawnych fabryk.

Cena egzemplarza 4 zł

 

          Żakardy. Dzieła sztuki użytkowej XIX-XXI wieku.

Foldery wydany przy okazji wystawy czasowej (06.10.2017-06.01.2018). Tekst bogato zdobiony zdjęciami. Dzięki folderowi można poznać historię tkaniny żakardowej aż po czasy współczesne.

Cena egzemplarza 6,5 zł

 

 

 

          Niepodległość w obiektywie, sztuce i pamiątkach.

Folder wydany przy okazji wystawy czasowej (10-12.2018) o tym samym tytule. Wystawa powstała siłą kilku muzeów z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. We folderze można zapoznać się z obiektami przedstawionym na wystawie.

Cena egzemplarza 3.50zł

     

  

 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Folder dotyczący Muzeum w Opatówku. Zawarto w nim krótką historię Opatówka,  rozwoju przemysłu w Polsce oraz samego powstania fabryki Fiedlerów. W drugiej części opis wystaw oraz oferty edukacyjnej Muzeum. Tekst uzupełniają zdjęcia eksponatów. Całość również w języku angielskim.

 

Cena egzemplarza 12 zł. 

 

  

 
 

W sprzedaży książka autorstawa naszego pracownika
dr Jarosława Dolata wydaną we współpracy
 z Archiwum Państwowym w Kaliszu.


Cena 40 zł

  

  

  

 

 

 Inne pamiątki w sprzedażyZnaczek turystyczny 8zł/szt.

   

  

 

 

  

Długopis 3 zł/szt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Magnesy pamiątkowe, cztery wzory do wyboru  6 zł szt.

Ekologiczne torby bawełniane z nadrukiem  - 10 zł 
Magnes turysty - 6 zł-