Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.plProjekt i wykonanie: Jacek Antczak

  Usługi.

Ceny biletów:


W sprzedaży książka autorstawa naszego pracownika
dr Jarosława Dolata wydaną we współpracy
 z Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Cena 40 zł
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania z nowej oferty edukacyjnej otwartej pracowni drukarstwa w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Zajecia muzealne obejmują:

- krótką historię papieru i drukarstwa,

- zajęcia praktyczne czyli własnoręczne czerpanie papieru. Czerpalnia znajduje się w nowo otwartej

pracowni.

Podczas zajęć każdy z uczestników czerpie po dwa arkusze papieru: jeden z zatopionymi płatkami kwiatów, (najlepiej mieć własne płatki, choć organizator posiada ewentualny zapas) i drugi czysty. Ręcznie czerpany papier układamy na przygotowane do tego kawałki płótna, jeden na drugim, a potem w prasie odciskamy

z nadmiaru wody. Następnie papier jest suszony. Po wysuszeniu jest możliwość na czystym wyczerpanym przez siebie papierze wykonać druk za pomocą ręcznej prasy drukarskiej.

Każdy uczestnik otrzymuje na pamiątkę własnoręcznie wyprodukowany papier.

Proponowane przez nas warsztaty mogą stać się dobrym uzupełnieniem programu nauczania historii, sztuki oraz techniki. Zajęcia realizowane są na zasadach pracy własnej uczestników, co ułatwia przyswojenie wielu nowych wiadomości oraz umiejętności.

Warsztaty obejmują :

- rękodzieło papiernicze: samodzielne czerpanie papieru poprzedzone zwiedzaniem ekspozycji (drukarni)

oraz wykonanie druku za pomocą ręcznej prasy drukarskiej. Przyjmujemy grupy do 50 osób (w przypadku grup powyżej 25 osób, dokonujemy podziału na dwie mniejsze grupy. Minimalna ilość osób w grupie - 5.

Czas trwania zajęć: ok. 1,5 - 2 godz. (w zależności od wieku i liczby uczestników w grupie). 

Własnoręcznie wykonane arkusze papieru uczestnicy otrzymują na pamiątkę pobytu w Muzeum.

Koszt warsztatów:

- 5 zł od osoby.


UWAGA ! Chęć grupowego  udziału w warsztatach czerpania papieru należy zgłosić minimum 2 dni przed planowanym przyjazdem.

UWAGA ! Uczestnictwo w warsztatach nie obejmuje zwiedzania wystaw w Muzeum Historii Przemysłu.

W przypadku chęci obejrzenia tychże wystaw, obowiązują standartowe bilety wstepu do muzeum.

Chęć zwiedzania wystaw z przewodnikiem należy uprzednio zgłosić pracownikowi sekretariatu.

Płatność gotówką w muzealnej kasie. Na życzenie wystawiona jest również faktura.

W soboty i niedziele korzystanie z warsztatów tylko grupowe (minimum 10 osób) po uprzednim zgłoszeniu 5 dni przed terminem.  

Płatnośc przelewem za wstęp do muzeum lub warsztaty jest możliwa pod warunkiem przesłania stosownego pisma (np. drogą mailową) do sekretariatu muzeum najpóźniej na tydzień przed terminem planowanego pobytu grupy w muzeum.

Uregulowanie należności musi nastąpić najpóźniej dwa dni przed tymże terminem

Rezerwacji można dokonąć:

telefonicznie: tel. 62-7618626, 62-7618054, fax 62-7618078

pocztą na adres:

Muzeum Historii Przemysłu

ul. Kościelna 1

62-860 Opatówek

lub mailowo muzeum@muzeumopatowek.pl


Dni i godziny otwarcia muzeum:

Poniedziałek - Piątek 8 00 do 15 30;

Niedziela - od 11 00 do 16 00

Ostatnie wejście w celu zwiedzania Muzeum na godzinę przed zamknięciem

Środa jest dniem bezpłatnym 

Sobota - (minimum 10 osób) po wcześniejszym uzgodnieniu (zgłoszeniu) pisemnym, telefonicznym lub poprzez fax

Oferujemy Państwu wynajęcie sali fortepianów i pianin na ceremonie ślubną w atmosferze
i wnętrzu salonu muzycznego z okresu XIX wieku.

 

Proponowane tematy lekcji muzealnych

w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

 
1.       Kształtowanie się społeczeństwa przemysłowego w XIX w. na ziemiach polskich.
2.      
Technika włókiennicza od starożytności do XX w.
3.      
XVIII i XIX – wieczne maszyny, napędy i ich wynalazcy.
4.      
Przemiany na wsi polskiej w XIX wieku.
5.      
 Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX w.
6.      
Kaliski Okręg Przemysłowy XIX – XX w.
7.      
Życie codzienne burżuazji i robotników w wieku XIX.
8.      
Przemysł fortepianowy w Kaliszu XIX – XX w.
9.       Historia i technika powstania książki.
10.  
Historia i technika produkcji wyrobów ceramicznych.
11.  
Muzeum i jego rola w ochronie dziedzictwa przemysłowego.
12.  
Źródła powstawania bezrobocia na przykładzie kolekcji techniki w MHP. 
13. 
 Sztuka dobrego zachowania się w salonie towarzyskim
14. Gra dydaktyczna, co się nadaje do Muzeum ? (klasy 0-3)
.


WYDAWNICTWA W SPRZEDAŻY


Wystawy stałe

Ceramika XIX-XXI w.

Informator wydany w kwietniu 2015 r. przy okazji otwarcia wystawy stałej o tym samym tytule. Autorem tekstu są kustosze dyplomowani dr Ewa Kłysz oraz dr Jarosław Dolat. W informatorze zawarto m.in. wstęp o dziejach produkcji ceramiki użytkowej w Polsce, ukazanie procesu technologicznego oraz ogólne informacje o całej kolekcji ceramiki, zgromadzonej w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wydanie jest opatrzone w tłumaczenie na język angielski oraz liczne zdjęcia zbiorów muzealnych.


 Cena egzemplarza 4zł.

Drukarnia- pracownia czerpania papieru

Folder wydany w październiku 2014 r. przy otwarciu wystawy stałej wraz z warsztatami czerpania i druku papieru. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. W folderze zawarta została krótka historia drukarstwa kaliskiego oraz zdjęcia maszyn znajdujących się na ekspozycji.


Cena egzemplarza 4zł. Maszyny parowe w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Informator wydany w listopadzie 2011 r. przy okazji otwarcia stałej wystawy pt. „Dawna maszynownia”, na której in situ została zaprezentowana, działająca maszynowa parowa ze zmienionym napędem na silnik elektryczny. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. W informatorze zawarta została szczegółowa historia maszyn parowych zgromadzonych w Muzeum w Opatówku wraz z ich danymi technicznymi. Broszura opatrzona jest w tłumaczenie na język angielski oraz zdjęcia przedstawiające dawne zabudowania fabryczne oraz maszyny parowe.

Cena egzemplarza 6 zł. 


Ornaty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych
Informator wydany w 2010 r. przy okazji otwarcia wystawy stałej o tym samym tytule. Autorem tekstu są kustosz dyplomowany dr Ewa Kłysz i starszy asystent dr Ewa Andrzejewska. Informator zawiera historię tkanin oraz haftów zabytkowych w kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Ponadto przedstawiono w nim rodzaje i symbolikę szat liturgicznych, używanych w liturgii trydenckiej. Tekst informatora przetłumaczono na język angielski. Dodatkowym atutem publikacji są zdjęcia ornatów i paramentów przedstawionych na ekspozycji.

Cena egzemplarza 10 zł. 


Foldery z wystawy czasowych


2 x B - malarstwo i grafika Mirosławy Bernat i Teresy Biernackiej
Informator wydany w maju 2014 r. przy okazji wystawy o tym samym tytule. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. W informatorze umieszczono biografię artystek oraz opis ich twórczości. Całość uzupełniają zdjęcia prac prezentowanych na wystawie.

Cena egzemplarza 2zł.         


Akordeon- pasja życia ze zbiorów prywatnych Jerzego Knopa
Informator wydany w czerwcu 2015 r. przy okazji wystawy o tym samym tytule. Autorem tekstu jest asystent mgr Klaudia Filipczak. W pozycji znalazła się biografia kolekcjonera oraz krótka historia akordeonu. Dodatkowo umieszczono zdjęcia prezentowanych eksponatów.

Cena egzemplarza 4 zł.         

Uliczna Galeria Światowego Malarstwa w całości.
Informator wydany w lipcu 2014 r. przy okazji otwarcia wystawy czasowej. Autorem tekstu jest asystent mgr Klaudia Filipczak. Informator zawiera biografię pomysłodawcy projektu – Mariusza Hertmanna oraz informację o wystawie.


Cena egzemplarza 2 zł.         


Tabliczki maszynowe w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Informator wydany we wrześniu 2015 r. przy okazji otwarcia wystawy czasowej. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Jarosław Dolat. Tekst dotyczy historii kolekcji oraz okoliczności jej uzyskania.


Cena egzemplarza 3,5 zł.         

Porcelana inspirowana sztuką polską. Wyroby Porcelany Bogucice z Katowic.
Informator wydany w maju 2011 r. przy okazji otwarcia wystawy czasowej. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Ewa Kłysz. Informator zawiera notę o historii produkcji porcelany w Katowicach oraz historię wyrobów ceramicznych firmy Porcelana Bogucice. Całość uzupełniają zdjęcia eksponatów.


Cena egzemplarza 6 zł.       

Urszula Kołaczkowska (1911-2009). Tkanina i inne pasje
Informator wydany we wrześniu 2012 r. przy okazji wystawy czasowej. Autorem tekstu jest kustosz dyplomowany dr Ewa Kłysz. Informator zawiera niezwykłą biografię artystki oraz zdjęcia jej prac.


Cena egzemplarza 2 zł. 

Technika w życiu codziennym XX w.
Informator wydany w marcu 2012 r. przy okazji otwarcia wystawy o tym samym tytule. Autorem tekstu są kustosze dyplomowani dr Ewa Kłysz oraz dr Jarosław Dolat. Tekst opisuje technikę w życiu codziennym oraz zmiany jakie za sobą niósł rozwój przemysłu m.in. medycznego.


Cena egzemplarza 2 zł. 

Od Orszy do Wiednia
Informator wydany w styczniu 2014 r. Autorem folderu jest Mateusz Halak. Informator zawiera krótką historię polskiego wojska w ramach czasowych wojen: od Orszy do Wiednia oraz ogólne informacje o wystawie replik zbroi i uzbrojenia prezentowanego na tej wystawie.


Cena egzemplarza 2 zł.  
Sztuka włókna. Puls ultra – wciąż dalej. Ewa Maria Poradowska Werszler.
Folder wydany w styczniu 2016 r. przy okazji otwarcia wstawy o tym samym tytule. Folder zawiera biografię artystki, opis jej prac oraz liczne zdjęcia.
Cena egzemplarza 6 zł. 


           Architektura przemysłowa Miasta Kalisza i Okręgu Kaliskiego w archiwaliach

Folder wydany przy okazji wystawy czasowej pod tym samym tytułem (2016r.). Wystawa powstała przy okazji jubileuszu powołania MHP. We folderze można zapoznać się z krótką historią rozwoju przemysłu w Kaliszu. Całość uzupełniają skany archiwalnych planów oraz zdjęcia obecnych obiektów, które powstały w miejscu dawnych fabryk.

Cena egzemplarza 4 zł

 

          Żakardy. Dzieła sztuki użytkowej XIX-XXI wieku.

Foldery wydany przy okazji wystawy czasowej (06.10.2017-06.01.2018). Tekst bogato zdobiony zdjęciami. Dzięki folderowi można poznać historię tkaniny żakardowej aż po czasy współczesne.

Cena egzemplarza 6,5 zł

 

 

 

          Niepodległość w obiektywie, sztuce i pamiątkach.

Folder wydany przy okazji wystawy czasowej (10-12.2018) o tym samym tytule. Wystawa powstała siłą kilku muzeów z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. We folderze można zapoznać się z obiektami przedstawionym na wystawie.

Cena egzemplarza 3.50zł

     

 

 

          Opatówek-Fabryka-Muzeum

Informator dotyczący Muzeum w Opatówku. We folderze zawarto krótką historię obiektów w których mieści się Muzeum. Tekst uzupełniają zdjęcia eksponatów.

Cena egzemplarza 3 zł

 

 

 

Inne pamiątki w sprzedażyZnaczek turystyczny 7zł/szt.

   

  

 

 

  

Długopis 2,5zł/szt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Magnesy pamiątkowe, trzy wzory do wyboru  5 zł szt.

-